פרויקט בגופים  ציבוריים גדולים שחפשו מידע על הלקוחות שלהם לצורך יעול העבודה והשירות.

כחלק מהפרויקט אנחנו היינו אמונים על פיתוח מערכת טכנולוגית מתקדמת שאפשרה איסוף מידע, ניתוחו.

פיתחנו בקשר ישיר מערכת אוטומציה במסגרתה אוסף הגוף הציבורי מידע מלקוחותיו.
לאחר מכן המערכת מבצעת ניתוחים סטטיסטיים המאפשרים קבלת החלטות ובנית תוכניות מותאמות לצרכי הלקוחות.

המערכת של קשר ישיר כוללת:שאלון, מערכת איסוף נתותים, ניתוח ופילוח התוצאות בהתאם לדרישות הגוף הציבורי.